0

Uw winkelwagen is leeg

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

Kraal en Hobby deelt uw adresgegevens niet met derden.
Voor ons cookie beleid klikt u HIER

De Kraal en Hobby nieuwsbrief sturen we niet vaker dan 1x per 14 dagen.
U kunt zich daar op elk momnet zelf voor aan- en afmelden.
Ook deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij houden ons aan de privacy wetgingeving.

WEBSITE DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT

Voorwaarden voor website bezoek 
Voor het gebruiken of bezoeken van de website www.kraalenhobby.nl gelden de onderstaande voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis genomen te hebben en door het bezoeken van pagina's gaat u expliciet akkoord met deze voorwaarden.

Inhoud van de website
De inhoud van deze website (en alle hyperlinks en verwijzingen) zijn aan verandering onderhevig. Wij kunnen deze informatie aankondiging of kennisgeving vooraf aanpassen, verwijderen of wijzigen.

Gebruik van de website
Wij hebben veel aandacht besteed aan de website en blijven deze verder onderhouden. Wij streven ernaar om de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk weer te geven. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist of volledig is. Onjuistheden zullen wij na melding zo snel mogelijk corrigeren, maar de informatie blijft van indicatieve aard en hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of verwijzingen.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Vrijwel alle informatie die op of via deze website ter beschikking is gesteld is toegankelijk zonder dat hiervoor persoonsgegevens aan ons verstrekt moeten worden. In bepaalde gevallen, zoals bij bestellingen en informatieaanvragen, kan om aanvullende gegevens gevraagd worden. In dat geval behandelen wij uw gegevens overeenkomstig de bepalingen van de wet op de Privacy.

Dit houd onder meer het volgende in:

Cookies

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable. Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

To control third party cookies, you can also adjust your browser settings.Hyperlinks en allerlei verwijzingen
Wij verwijzen door naar sites en bronnen van derden. U dient zich te realiseren dat wij daar geen enkele samenwerking mee hebben en dus geen garantie kunnen bieden over de aldaar geboden informatie. De links naar sites van derden zijn dus geen waardeoordeel over deze bronnen of de juistheid daarvan. Deze doorverwezen informatiebronnen zijn indicatief en dienen door u zelf beoordeeld te worden.

Intellectuele eigendomsrechten
De publieke informatie op deze website mag vrij geraadpleegd worden. Voor elke vorm van downloads dient u akkoord te gaan met de condities van de producent. Bij het (her)gebruiken van informatie van deze site in enige vorm dient u de bron te vermelden. U dient zich hierbij te houden aan de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor reproductie van software, documenten, beeld- en geluidsmateriaal is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van de beheerder van deze website.

Kraal en Hobby deelt uw adres gegevens niet met derden.
Voor ons cookie beleid klikt u HIER

De Cuenta Hobby nieuwsbrief sturen we niet vaker dan 1x per 14 dagen.
U kunt zich daar op elk momnet zelf voor aan- en afmelden.
Ook deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij houden ons aan de privacy wetging en hebben een webwinkel keurmerk.

WEBSITE DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT

Voorwaarden voor website bezoek 
Voor het gebruiken of bezoeken van de website www.kraalenhobby.nl gelden de onderstaande voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis genomen te hebben en door het bezoeken van pagina's gaat u expliciet akkoord met deze voorwaarden.

Inhoud van de website
De inhoud van deze website (en alle hyperlinks en verwijzingen) zijn aan verandering onderhevig. Wij kunnen deze informatie aankondiging of kennisgeving vooraf aanpassen, verwijderen of wijzigen.

Gebruik van de website
Wij hebben veel aandacht besteed aan de website en blijven deze verder onderhouden. Wij streven ernaar om de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk weer te geven. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist of volledig is. Onjuistheden zullen wij na melding zo snel mogelijk corrigeren, maar de informatie blijft van indicatieve aard en hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of verwijzingen.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Vrijwel alle informatie die op of via deze website ter beschikking is gesteld is toegankelijk zonder dat hiervoor persoonsgegevens aan ons verstrekt moeten worden. In bepaalde gevallen, zoals bij bestellingen en informatieaanvragen, kan om aanvullende gegevens gevraagd worden. In dat geval behandelen wij uw gegevens overeenkomstig de bepalingen van de wet op de Privacy.

Dit houd onder meer het volgende in:

  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de door u opgevraagde informatie te verstrekken of om u dienstverlening te kunnen bieden.
  • De verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens beperken wij tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
  • Wij hebben doeltreffende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • Deze website, en sites waar wij naar verwijzen maken mogelijk gebruik van "cookies". Deze worden automatisch bewaard op uw computer en bij elk nieuw bezoek aan de website gebruikt om gebruik en toegang tot de site te vergemakkelijken of versnellen. U kunt deze cookies blokkeren of zelf op uw computer wissen zonder onze tussenkomst.

Cookies

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable. Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

To control third party cookies, you can also adjust your browser settings.Hyperlinks en allerlei verwijzingen
Wij verwijzen door naar sites en bronnen van derden. U dient zich te realiseren dat wij daar geen enkele samenwerking mee hebben en dus geen garantie kunnen bieden over de aldaar geboden informatie. De links naar sites van derden zijn dus geen waardeoordeel over deze bronnen of de juistheid daarvan. Deze doorverwezen informatiebronnen zijn indicatief en dienen door u zelf beoordeeld te worden.

Intellectuele eigendomsrechten
De publieke informatie op deze website mag vrij geraadpleegd worden. Voor elke vorm van downloads dient u akkoord te gaan met de condities van de producent. Bij het (her)gebruiken van informatie van deze site in enige vorm dient u de bron te vermelden. U dient zich hierbij te houden aan de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor reproductie van software, documenten, beeld- en geluidsmateriaal is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van de beheerder van deze website.

[email protected]